Nie ma planów zakazu spalania węgla w gosp. domowych!

Ministerstwo Środowiska nie planuje wprowadzenia zakazu palenia w piecach węglem. Nasi stali klienci mogą odetchnąć z ulgą. Analizowana jest natomiast m.in. możliwość wprowadzenia standardów dla kotłów małej mocy czy wymogów w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń – wynika z informacji resortu.

Środowiska górnicze i związki zawodowe miały obawy związane z domniemanym zakazem korzystania z węgla do opalania pieców po 2020 roku. Informacje o takich planach pojawiły się kilka tygodni temu po posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska. Jak nie trudno się domyślić wywołało to protesty środowisk górniczych.

Zanieczyszczenie
Nieprawdą jest, że w 2020 r. przewidziane jest wyprowadzenie węgla z sektora bytowo-komunalnego. Nie będzie więc zakazu spalania węgla. Ministerstwo natomiast chce, żeby było to robione w cywilizowany sposób. Resort środowiska analizuje różne rozwiązania, służące poprawie jakości powietrza w Polsce.

Resort środowiska analizuje możliwość wprowadzenia standardów emisji dla kotłów o mocy poniżej 1 megawata oraz możliwość wprowadzenia wymagań technicznych w zakresie wielkości emisji zanieczyszczeń dla nowych źródeł spalania małej mocy w gospodarstwach domowych.

Analizy dotyczą również możliwości „wprowadzenia minimalnych wymagań jakościowych dla paliw stałych”. Żaden z analizowanych punktów podobno nie wyklucza stosowania węgla; chodzi jedynie o ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez odpowiednie parametry kotłów i stosowanego paliwa.

Chrońmy środowisko!

Ochrona środowiska podkreśla, że w Polsce właśnie sektor bytowo-komunalny w przeważającej większości odpowiada za zanieczyszczenie powietrza. Stąd m.in. programy likwidacji tzw. niskiej emisji, czyli emisji z lokalnych, nieekologicznych źródeł.

Zgodnie z polskim prawem samorządy mają prawo (dzieje się tak np w Małopolsce) określić rodzaje lub jakość paliw dopuszczalnych do stosowania na danym terenie, aby poprawić jakość powietrza.

My przypominamy, że palenie śmieci jest niedopuszczalne.

Zostaw komentarz