Wzbogacanie węgla to jest metoda!

Poprawa jakości węgla jest bardzo efektowną metodą przyczyniającą się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w procesie spalania węgla. Oczyszczanie węgla w nie skomplikowanych procesach przeróbki i wzbogacania, znacznie ogranicza emisje SO2. Przede wszystkim zmniejsza ilość odpadów produkowanych przez elektrownię oraz poprawia sprawność termiczną procesu spalania. O ile oczyszczanie węgla jest standardem w wielu krajach, to w krajach rozwijających się technologie wzbogacania węgla nie są jeszcze dostatecznie rozpowszechnione i wciąż pozostaje tam bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii.

Stosowanie węgli o niskiej zawartości popiołu ma kolosalne znaczenie jeśli chodzi o ochronę środowiska. Najnowsze technologie przeróbki węgla mogą przyczynić się do produkcji paliwa węglowego o zawartości popiołu poniżej 0,25% i bardzo niskiej zawartości siarki. To z kolei umożliwi spalanie pyłu węglowego z wysoką sprawnością (przynajmniej 55%) w turbinach gazowych o cyklu kombinowanym, dając w efekcie ultra-niskie emisje gazów cieplarnianych i inne korzyści ekologiczne, operacyjne i ekonomiczne.
Smog-300x259

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Elektrownie w krajach rozwijających się ciągle pracują nad tym, aby jak najmniej obciążać środowisko przez emisję zanieczyszczeń.  Rozwój nowoczesnych technologii spalania ukierunkowany jest na poprawę sprawności najbardziej popularnych w świecie instalacji konwencjonalnego spalania pyłu węglowego, spalania w złożu fluidalnym oraz spalania węgla wcześniej zgazowanego.

Wyższa sprawność skutkuje mniejszym zużyciem paliwa na jednostkę wytworzonej energii, przez co również ulega zmniejszeniu emisja substancji zanieczyszczających powietrze.

Zostaw komentarz