Retorty do węgla drzewnego

Liczba retort służących do wypalania węgla drzewnego w Bieszczadach gwałtownie spadła w ostatnim czasie. Retorta do stalowy piec służący do użytku na zewnątrz. Można powiedzieć, że to bieszczadzka legenda. Retorty były produkowane przemysłowo na Ukrainie i importowane do Polski. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim pierwsi węglarze pojawili się latach 60. ub. stulecia. W 2000 r. funkcjonowało na tamtych terenach ok. 500 retort w prawie 50 bazach wypałowych. W 2009 r. retort było już 269. Na dzień dzisiejszy w Bieszczadach, funkcjonuje zaledwie 80 retort w 12 bazach.

retorta
Węgiel drzewny otrzymywany jest z drewna w procesie suchej destylacji. Jego wydajność energetyczna jest kilkakrotnie wyższa od drewna, a używany jest w wielu dziedzinach życia.

Węgiel drzewny nieopłacalny

Na początku węgiel drzewny wypalany był w mielerzach, czyli kopcach usypanych z ziemi. W późniejszym okresie mielerze zastąpiono retortami. Przelicznik jest taki, że, do wyprodukowania 1 kg węgla drzewnego potrzebne jest ok. 5 kg drewna.

Zatem zawód węglarza przechodzi powoli do historii. Tradycyjne metody wypalania węgla drzewnego stały się po prostu nieopłacalne.

Wykopaliście u nas:

  • retorta do wypalania wegla drzewnego jak zrobic

Zostaw komentarz