Technologie redukcji emisji

Jak sprawić aby węgiel nie był zagrożeniem dla środowiska? To co najbardziej przyczynia się do redukcji emisji to jest Odpylanie. Aby usunąć popiół z gazów spalinowych stosuje się odpylacze mechaniczne, takie jak cyklony czy multicyklony, elektrofiltry oraz filtry workowe (tkaninowe). Na pracę elektrofiltrów duży wpływ wywierają właściwości popiołu. Filtry workowe są najmniej wrażliwe na zmiany własności popiołu. W większości krajów w energetyce zawodowej stosuje się elektrofiltry lub/i filtry tkaninowe. Mają one wysoką skuteczność. Pozwalają one osiągać skuteczność odpylania powyżej 99,5%.

Odsiarczanie

Są różne technologie odsiarczania spalin, które powstają podczas procesu spalania węgla. Mają one pozytywny wpływ na środowisko. Obecnie wyróżnia się metody mokre, suche, półsuche oraz metody regeneracyjne. Najbardziej rozpowszechniona metoda na świecie to instalacje mokrego odsiarczania spalin, które pomimo tego iż są najdroższe, to charakteryzują się najwyższą skutecznością, przekraczającą nawet 90%. Ponad 80% pracujących instalacji odsiarczania spalin na świecie opiera się właśnie na metodzie mokrej.
Metoda mokrego odsiarczania gazów to proces, w którym absorbentem jest wodna zawiesina wapna (tzw. metoda wapniowa) lub kamienia wapiennego (metoda wapienna), a produktem końcowym siarczan wapnia. Jeśli zastosuje się dodatkowy etap utleniania, to spowoduje to, że produktem procesu stanie się czysty gips, będący produktem do dalszej odsprzedaży. Poprawia to efekt ekonomiczny procesu odsiarczania. W przeciwnym przypadku produkt stały z procesu odsiarczania będzie odpadem, który trzeba będzie zagospodarować.

Zostaw komentarz