BHP w kotłowni

Tlenek węgla wydziela się w niebezpiecznym stężeniu na skutek niezupełnego spalania paliwa (brak powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania lub nieumiejętna obsługa urządzeń sterujących dopływem powietrza do komory spalania). Do przestrzeni kotłowni przedostaje się przede wszystkim na skutek nieszczelności kotła, przewodów spalinowych i czopucha. Dlatego w pomieszczeniach kotłowni niezbędna jest wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogólna!

pacholek-233x300
Trzeba też przestrzegać wielu ważnych zasad związanych z obsługą kotła.

 

Do najważniejszych przyczyn obecności tlenku węgla w kotłowni można zaliczyć:

a) nieprawidłowe nagrzanie czopucha i przewodów kominowych

b) nieszczelne wyczystki i drzwiczki czopucha

c) nieszczelne kanały dymowe na styku członów kominowych

d) nieszczelne drzwiczki paleniskowe

e) nieszczelne drzwiczki popielnikowe

f) nieszczelne zasłony lub drzwiczki kanałów

g) nieszczelność mocowania skrzynek czopucha z kotłem i czopuchem

 

Czynności przed rozpaleniem pieca

Są też czynności, o których nie można zapominać, zanim przystąpimy do odpalenia pieca. Do takich czynności należą:

 

a) przewietrzenie pomieszczenie kotłowni przed rozpoczęciem pracy

b) całkowite otwarcie przepustnicy spalin w kotle

c) rozpalenie ognia po napełnieniu wodą i przy maksymalnym otwarciu przepustnicy powietrza oraz przesłon w czopuchach

d) regulacja pracy kotła pod względem ilości doprowadzonego powietrza oraz kontrolowanie pracy urządzeń sterujących – przepustnica powietrza

e) obserwowanie manometrów

 

W przypadku kiedy kocioł stoi nie używany przez dłuższy czas np. po okresie letnim, pierwsze rozpalenie w sezonie powinno być przeprowadzone przez dwie obsady. Po przestoju rozpalanie pieca wymaga nieco cierpliwości, bowiem czopuch i przewody kominowe należy nagrzewać tak długo, aby powstał prawidłowy ciąg naturalny komina.

 

Nie należy zapominać również o tym, że jeśli przetrzymujemy opał w kotłowni, to nie może on się znajdować w bliskim sąsiedztwie kotła. Przypadkowy żar, zagubiona iskra mogłaby doprowadzić do pożaru. Najlepiej odgrodzić opał, aby wyeliminować również ryzyko potknięcia się o np. bryłki węgla. Estetyczne rozwiązanie to gotowe przęsła ogrodzenia plastikowego, które można do tego celu wykorzystać. Ogrodzenia z tworzywa nie są łatwopalne, a więc nie wzbudzą pożaru gdyby zabłąkany żar z pieca trafił właśnie na plastikową sztachetę.

Zostaw komentarz