Węgiel tak – śmieci nie!

Palenie śmieci szkodzi naszemu zdrowiu. Niby Ameryki nie odkryliśmy, ale ciągle jeszcze wielu ludzi spala śmieci w domowych piecach. Temperatura spalania w domowych piecach lub kotłowniach wynosi od 200 do 500 stopni Celsjusza, a temperatura w spalarniach odpadów wynosi od 800 do 1200 stopni. Im wyższa temperatura tym proces spalania przebiega sprawniej. Przy tak wysokiej temperaturze spalania do środowiska przedostaje się mniej substancji szkodliwych. Substancje te mają ogromny wpływ na nasze zdrowie oraz zdrowie naszych sąsiadów.

Wydobywający się dym z komina w kolorze bladopomarańczowym lub w różnych odmianach czerwieni świadczy o wrzucaniu do pieca różnego rodzaju śmieci. Najczęściej są to plastikowe butelki, opakowania, obierki czy też stare ubrania. Jeżeli dym z komina jest w kolorze czarnym albo białym może to oznaczać, iż w piecu spalane są węgiel albo drewno. Jeśli chodzi o odpady z gospodarstwa domowego, to bezpiecznie możemy spalać tylko i wyłącznie makulaturę.

 

Jakie konsekwencje prawne grożą za spalanie śmieci w piecach domowych?

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazano, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31. Wyjątek stanowi, że jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek województwa może zezwolić, w drodze decyzji, na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. Dla terenów zamkniętych właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Co ustawodawca rozumie pod pojęciem spalarnia? Przez spalarnię rozumie się zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmującej instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzeniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych. Zatem węgiel tak – śmieci nie!

Zostaw komentarz