Dobre miejsce na kotłownię

Na kotłownię potrzebujemy trochę więcej miejsca, jeśli w domu zamontowaliśmy kocioł na paliwa stale, takie jak: ekogroszek, węgiel brunatny, węgiel kamienny itp. Powierzchnia domu jednak nie zawsze pozwala na to, aby kotłownię umieścić w domu. Nie zawsze też jest piwnica, którą można zaadoptować na kotłownię. Kotłownia w domu to problemy z utrzymaniem czystości. Przede wszystkim dużo kurzu i brudu. Warto przemyśleć, czy dobrym rozwiązaniem nie byłoby umieszczenie kotłowni na zewnątrz domu. Kotłownia w budynku gospodarczym, który znajdowałby się w niewielkim odstępie od domu to pomysł, który warto przemyśleć. Paliwo takie jak eko-groszek, węgiel kamienny czy też węgiel brunatny jest pod tym względem bardzo uciążliwy w domu.
Rysunek_techniczny-300x225

Wady kotłowni poza domem

Nie mniej jednak to rozwiązanie również ma swoje wady. Przede wszystkim chodzi tutaj o straty ciepła przez ścianki rur prowadzonych poza domem. Aby straty były jak najmniejsze należy cała instalację zabezpieczyć w należyty sposób. Instalacja musi być tak zabezpieczona aby nie zamarza w niej woda. Koniecznie należy zabezpieczyć rury grubą warstwą izolacji i umieszczenie ich pod powierzchnią gruntu poniżej granicy jego przemarzania. Zwykle jest to głębokość od 0,8 do 1,4m. Głębokość ta jest uzależniona od strefy klimatycznej.

Innym problemem, z którym możemy się borykać, to umieszczenie naczynia wzbiorczego, które w przypadku kotła na paliwa takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny lub ekogroszek, musi być otwarte i znajdować się nad kotłem, powyżej najwyższego punktu instalacji.

Co z naczyniami wzbiorczymi?

Jeżeli budynek gospodarczy, gdzie mamy trzymać węgiel i ma być kotłownia jest niższy niż nasz dom, to umieszczenie naczynia wzbiorczego wyżej niż najwyższy punkt instalacji stanie się niemożliwe.

Można wtedy zastosować wymiennik ciepła, który oddzieliłby część instalacji w kotłowni od reszty i zastosować dwa naczynia wzbiorcze. Jedno może być zainstalowane w kotłowni, a drugie w ogrzewanym domu, przy czym to drugie najlepiej jak będzie przeponowe i zamknięte.

Jeśli budynek gospodarczy w którym ma być kotłownia oraz składowane takie paliwo jak węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz ekogroszek nie będzie ogrzewany, to to kotłownia będzie nam się szybko wychładzać. Gdy węgiel w kotle się wypali, to temperatura obniży się bardzo szybko, szybciej niż gdyby kotłownia znajdowała się w dużym ogrzewanym domu. Szybkie wychładzanie się kotłowni grozi zamarznięciem wody w instalacji, czego efektem może być pękanie rur.

Zostaw komentarz