Polska otrzymała od natury złoża cennych surowców w postaci węgla. Dziś coraz częściej mówi się o złożach węgla brunatnego, być może największych na świecie. Czy ma to przełożenie bezpośrednio na nasze finanse? Strategia górnictwa na lata 2011 ? 2015 stworzona przez nasz rząd założyła stopniowe obniżanie eksportu węgla do Unii Europejskiej. Działania te mają na celu zachowanie płynności w dostawach na rynku lokalnym. Do niedawna Polska była na piątym miejscu w wydobywaniu węgla.

W ostatnich czasach wyprzedziła nas Indonezja. W następnych latach nie spodziewamy się lepszej pozycji, gdyż wydobycie węgla ogólnie spada, ponieważ ten węgiel, który wydobywamy, w tym również węgiel brunatny w dużej mierze pochłania Energetyka. Przykładem może być Elektrownia i kopalnia w Bełchatowie, która wydobywa od 1980 roku węgiel brunatny, który w dużej mierze jest zagospodarowywany właśnie przez elektrownię w Bełchatowie. N dzień dzisiejszy ok. 99% odbiera kopalnia w Bełchatowie, pozostała część zaspokaja potrzeby rynku lokalnego. Dzieje się tak dlatego, że potrzeby elektrowni z roku na rok są wyższe. Składy opałowe coraz częściej proponują nam jednak zakup węgla brunatnego więc i potrzeby rynku lokalnego prawdopodobnie będą większe.

 Czy wydobywanie węgla należy wspierać dopłatami?Wegiel_rozladunek-300x199

W roku 2010 podatnicy oraz rządzący wydali niebagatelną kwotę na dopłaty do produkcji paliw kopalnianych ok. 500 mld dolarów. W naszej ustawie budżetowej z 2011 była to kwota 438,38 mln złotych. Kwoty te są wysokie głównie z powodu konieczności wypłacenia ekwiwalentów pieniężnych oraz rent wyrównawczy dla emerytów i rencistów pracujących w kopalniach przeznaczonych do likwidacji z uwagi na nieopłacalność wydobywania tam węgla. Z jednej strony są to koszty nieuniknione, które ponieść trzeba, z drugiej jednak strony koszty te nie pomagają bezpośredniemu wydobyciu węgla w Polsce. Mimo że niektórzy zarzucają rządzącym, że do spraw wydobycia węgla kamiennego oraz węgla brunatnego podchodzą dość optymistycznie to 2011 rok dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej pod kontem zysków oraz przychodów będzie znacznie lepszy niż rok 2010, a wszystkie spółki górnicze węgla kamiennego zapowiadają w nadchodzącym roku wzrost inwestycyjny i byłyby to nakłady największe od pięciu lat. Ponadto przy spadającym wydobyciu węgla kamiennego na Śląsku, nasz rynek zalewa węgiel importowany. Ekonomiści jednak uspokajają, że jeśli chodzi o górnictwo to wszystko zmierza w dobrym kierunku.

 Kopalnia_wagony-300x199Eksport węgla zdaniem fachowców jest nieopłacalny

Biorąc pod uwagę koszty wydobycia węgla, a ceny jakie można uzyskać za eksport węgla to sprawa sprzedaży węgla kamiennego i węgla brunatnego jest przesądzona ? jest po prostu nieopłacalna! Dodatkowo kopalnie przedstawiają bilans zamówień, z którego jasno wynika, że na krajowym rynku mogą one uzyskać lepsze ceny sprzedaży węgla niż na rynku eksportowanym. Są tacy, którzy zarzucają dużą powierzchowność w tych wyliczeniach, bowiem węgiel zalega na różnych wysokościach pokładów, a więc i koszty wydobycia węgla będą zróżnicowane. Jeśli chcielibyśmy poddać analizie choćby urobek, to przecież można go potraktować jako już gotowy produkt do dalszej odsprzedaży, a można go poddać dalszej obróbce. Zatem wydobycie gotowego urobku węglowego będzie generowało niższe koszty niż urobek węglowy przeznaczony do dalszej obróbki. Brakuje jednym słowem wyliczeń dokładnych, co i komu sprzedamy i za ile, oraz jakie koszty ponieśliśmy wydobywając konkretny produkt węglowy.

Jedno jest pewne, rynek węglowy należy doprowadzić do porządku.

?TaniePalenie. Węgiel Poznań skład opału

Zostaw komentarz