Rura bezpieczeństwa

Naczynie wzbiorcze łączy z kotłem rura bezpieczeństwa. Dla kotłów o mocy do 30 kW jej średnica nominalna powinna wynosić minimum 25 mm. Na odcinku od kotła do połączenia z dolną częścią naczynia wzbiorczego może ona być jednocześnie rurą wzbiorczą i i zamiast dwóch rur prowadzi się jedną. Z tym zastrzeżeniem, że tylko wtedy, gdy w instalacji pracuje nie więcej niż jedno źródło ciepła. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby, rura była poprowadzona pionowo nad kotłem. Jeśli konieczne jest poprowadzenie rury w bok należy pamiętać, że odcinek poziomy nie może być zbyt długi oraz że konieczne może być zwiększenie jej średnicy – zgodnie z zaleceniami normy.

naczynie_wzbiorcze-211x300

Jak poprowadzić rurę bezpieczeństwa?

Cała instalacja musi być dobrze przemyślana. W żadnym wypadku nie można rury prowadzić od kotła w dół. Wszelkie załamania rury bezpieczeństwa muszą być wykonane przy użyciu łagodnych łuków, a nie zwykłych kolan. Bardzo ważne jest, aby na całej długości rury bezpieczeństwa nie znalazły się żadne elementy mogące utrudnić przepływ wody. Takimi elementami mogą być np. zawory odcinające. Niestety ta zasada jest nader często łamana przez instalatorów. Zwykle umieszczają oni zawory odcinające przy kotle, żeby można było zdemontować go bez opróżniania instalacji z wody. Tłumaczą inwestorowi, że wystarczy pamiętać, aby pozostawały one zawsze otwarte, to nie będzie wtedy żadnych problemów. Zapominają o tym, że instalacja z zaworem na rurze wzbiorczej jest niezgodna z przepisami. Często zdarza się, że z różnych przyczyn podczas rozpalania w kotle zawór ten pozostaje jednak zamknięty, efektem tego jest to, że palacz zwykle trafia do szpitala z poparzeniami; czasem kończy się to jeszcze gorzej. Projekt kotłowni powinien uwzględniać te wszystkie ważne rzeczy, o których mowa powyżej.

—————————————–

Zostaw komentarz